วันสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย

เทมเพลต Special Day ( วันสำคัญ ) ใช้ในวันหรือพิธีสำคัญต่างๆ 

Joomla Tip 2022 Ep.25 นี้จะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้งานฟังชั่น ที่ชื่อว่า Versions ที่มีอยู่ใน Content ทำให้เราสามารถกู้คืนข้อมูลหรือเนื้อหาใน Content โดยอาศัยรายการที่ถูกบันทึกเก็บไว้ใน Versions ของ Content นั้นๆ ทำให้เราไม่ต้องทำ Content ใหม่นั้นเอง

Category: Hitztheme
Views: 0
Posted On: วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2022 05:02