บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ 1.ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปั...
เมื่อ มีนาคม 30, 2022, 09:23:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 2.วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ค่านิยม
เมื่อ มีนาคม 30, 2022, 09:26:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจ...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:47:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชก...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:47:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าห...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:52:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 6. อินโฟกราฟฟิคณะกรรมการจริยธรรมฯ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการ...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:46:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โ...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:52:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ข้อ 8-17
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:22:48 PM