กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน / ข้อ 8-17
« กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 05:19:51 PM »
3
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน / ข้อ 8-17
« กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:53:57 PM »
ข้อ 8-17
4
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
5
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
7
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
8
6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
9
1. ข้อมูลพื้นฐาน  ที่เป็นปัจจุบัน

http://www.nachuakhospital.com/main/
10
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
หน้า: [1] 2