แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แม้นเดือน ทบด้าน

หน้า: [1] 2
1
แผนเงินบำรุงระยะยาว(แผน 3 ปี) ปีงบประมาณ 2566

2
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดครุภัณฑ์การเกษตร

4
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดวัสดุอื่น

5
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดวัสดุสำนักงาน

7
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์

8
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปี2566 หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การแพทย์

9
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

10
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2566 (แผนเงินบำรุง)

11
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2566

12
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนาเขือก หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการ

13
ราคากลาง รั้ว รพ.สต.หนองกุง รพ.สต.หัวเข่าแตก

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หน้า: [1] 2