แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1]
Filename Downloads ข้อความ Posted
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงการค.rar 39 การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) มิถุนายน 08, 2022, 11:01:22 AM
ม.18(4) เยียวยาเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากกา.pdf 32 การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ผู้บริการสาธารณสุขฯ มิถุนายน 08, 2022, 10:53:42 AM
ส่วนที่ 1- 3.pdf 162 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือกปี2565 ธันวาคม 30, 2021, 10:01:51 AM
ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3.pdf 157 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือกปี2565 ธันวาคม 30, 2021, 10:01:51 AM
ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf 150 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือกปี2565 ธันวาคม 30, 2021, 10:01:51 AM
ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5-6.pdf 143 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือกปี2565 ธันวาคม 30, 2021, 10:01:51 AM
หน้า: [1]