โรงพยาบาลนาเชือก

ITA2565 => MOIT1 => ข้อความที่เริ่มโดย: ทิพวรรณ นุศรีอัน ที่ ธันวาคม 30, 2021, 04:21:56 PM

หัวข้อ: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน
เริ่มหัวข้อโดย: ทิพวรรณ นุศรีอัน ที่ ธันวาคม 30, 2021, 04:21:56 PM
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
หัวข้อ: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: ทิพวรรณ นุศรีอัน ที่ ธันวาคม 30, 2021, 04:22:43 PM
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน