สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 8 ถ.นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย

ต.นาเชือก อ.นาเชือก 

จ.มหาสารคาม 44170

เวลาทำการ

เปิดบริการ วันและเวลาราชการ

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 043-779029 โทรสาร 043-779650

อีเมล์ : webmaster@nachuakhospital.com

Joomla Tip 2022 Ep.25 นี้จะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้งานฟังชั่น ที่ชื่อว่า Versions ที่มีอยู่ใน Content ทำให้เราสามารถกู้คืนข้อมูลหรือเนื้อหาใน Content โดยอาศัยรายการที่ถูกบันทึกเก็บไว้ใน Versions ของ Content นั้นๆ ทำให้เราไม่ต้องทำ Content ใหม่นั้นเอง

Category: Hitztheme
Views: 0
Posted On: วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2022 05:02