ข่าวรับสมัคร

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค

[2] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

[3] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

[4] รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

[5] รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

[6] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

[7] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

[8] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(ประกาศวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖๑)

[9] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(ประกาศวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๑)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version