งานพัสดุ

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ประกาศผล

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

[3] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ

[4] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

[5] เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%)

[6] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ 2561

[8] เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2561(70%) ,คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

[9] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) และราคากลางสิ่งก่อสร้าง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version