งานพัสดุ

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ

[2] ประกาศสผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.2561

[3] ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ

[4] สัญญาซื้อขาย เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม

[5] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ค.2561

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

[7] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ

[8] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

[9] เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version