งานพัสดุ

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] ราคากลาง ครุภัณฑ์

[2] ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายกลางซักฟอก รพ.สต.สำโรง

[3] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ

[4] ประกาศสผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.2561

[5] ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ

[6] สัญญาซื้อขาย เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม

[7] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ค.2561

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

[9] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version