งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แผนฯปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี2561(ฉบับอนุมัติ)

[2] แบบฟอร์มจัดทำสรุปรายงานแผนฯปี61

[3] KPI Template 2561

[4] Presentation ประเมิน KPI 59

[5] อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

[6] ICD10TM สำหรับ PCU

[7] เอกสารประกอบการอบรมพัฒนางานวิจัยสาธารณสุขโดย ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า

[8] แบบรายงานKPIs60_ปรับปรุง01กพ60

[9] แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี60

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version