โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562
2
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
3
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2562 วันที่ 7 ก.กพ.62
4
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
5
คู่มือ (ต่อ)
6
คู่มือ (ต่อ)
7
คู่มือ
8
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน
9
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
หน้า: [1] 2 3 ... 10