โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)
2
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
3
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเปฤ็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปีงบประมาณ 2562
4
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5
เอกสารประกอบการเบิกเงินประเภทต่าง ๆ ปี 62
6
อัตราค่าใช้จ่ายในการทำแผนงานปี 62
7
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
8
งานพัสดุ / ราคากลาง ครุภัณฑ์
« กระทู้ล่าสุด โดย m.duan เมื่อ 20 กันยายน 2018, 14:36:43 »
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์
9
งานพัสดุ / ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายกลางซักฟอก รพ.สต.สำโรง
« กระทู้ล่าสุด โดย m.duan เมื่อ 17 กันยายน 2018, 09:44:17 »
ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายกลางซักฟอก รพ.สต.สำโรง
10
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
๑.นักกายภาพบำบัด( ๒ อัตรา)
๒.นักโภชนาการ (๑ อัตรา)
๓.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(๑ อัตรา)
๔.พนักงานบริการ(๒ อัตรา)
หน้า: [1] 2 3 ... 10