โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
_นิยากร.docx 41 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 21:58:53
_วลีรัตน์.docx 91 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 21:58:53
_สุดาพร.docx 54 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 21:58:53
ประกาศมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4.pdf 52 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ 4 พฤษภาคม 2018, 10:59:49
HA Standard HA_4th Edition.pdf 73 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ 4 พฤษภาคม 2018, 10:59:49
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 183 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 122 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ.docx 87 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2017, 16:53:16
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 116 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
SPA Part II (Developing).pdf 83 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
SPA & Self Enquiry Part III.pdf 77 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
SPA & Self Enquiry Part I.pdf 79 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 478 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 130 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
HA Scoring Guideline 2011 v4_101013.pdf 92 คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 27 สิงหาคม 2017, 20:59:31
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7