โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Filename Downloads ข้อความ Posted
การพัฒนากระบวนการจัดการหนี้สินเพื่อความสำเร็จในการชำระหนี้สินของโรงพยาบาลนาเชือก_พวงเพชร์.docx 65 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:34:11
การพัฒนาระบบการติดตามผลการตรวจ Thyriod function test_นัยน์รมณ.doc 67 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:34:11
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทาน_ขวัญชนก.docx 80 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:34:11
การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจก่อนการส่งต่อ ในตึกผู้ป่วยในภายใต้บริบทโรงพยาบาลนาเชือก_กนกวรรณ.docx 70 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:34:11
ประสิทธิผลของการใช้ยา Metformin เดี่ยวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน_อินทราพร.docx 89 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:30:09
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง_ปวีณา.docx 77 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:30:09
การพัฒนากระบวนการให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วย DM Uncontrolled_สุนิศา.docx 65 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:30:09
การพัฒนากระบวนการทำความสะอาดผ้าเปื้อนของแผนกซักฟอก_อารี.doc 59 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:30:09
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนาเชือก_ศุภนิดา.docx 60 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:30:09
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด_ยุธิดา.docx 56 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
การพัฒนาการบันทึกข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้อง_นารีญา.docx 46 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก_กรรณิการ์.docx 76 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบริการ_ประวินา.docx 58 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ออาการทรุดลงขณะรอรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก_พิชญ์ณัฐฏ์.docx 56 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร.docx 74 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 28 พฤศจิกายน 2018, 17:02:05
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8