โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
SAR 2018.doc 251 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
Scoring Guideline HA Standard 2018.xlsx 90 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3.pdf 54 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไฟฉายตรวจฟันผุในเด็กวัยเรียน_อนงนารถ.docx 55 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน_ยุวดี.docx 51 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ_กัลยารัตน์.docx 52 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
การพัฒนากระบวนการการขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด_นิดนิรัญ.docx 49 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
CQIการพัฒนาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์_หทัยรัตน์.docx 81 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย_ปฐมาวดี.docx 48 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยครอบครัวมีส่วนร่วม_สาวิตรี.docx 84 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนแบบบูรณาการ_ลินดา.docx 48 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก_อมรรัตน์.docx 44 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการนำวิธีการลดการลงน้ำหนักไปใช้ในการดูแลแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน_ธิดารัตน์.docx 50 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
กระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย_วันเพ็ญ.docx 65 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน_ วราพร.docx 50 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7