โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: 1 [2] 3 4 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน_ยุวดี.docx 38 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ_กัลยารัตน์.docx 46 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
การพัฒนากระบวนการการขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด_นิดนิรัญ.docx 40 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
CQIการพัฒนาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์_หทัยรัตน์.docx 65 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย_ปฐมาวดี.docx 43 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยครอบครัวมีส่วนร่วม_สาวิตรี.docx 72 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนแบบบูรณาการ_ลินดา.docx 43 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก_อมรรัตน์.docx 40 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการนำวิธีการลดการลงน้ำหนักไปใช้ในการดูแลแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน_ธิดารัตน์.docx 43 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
กระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย_วันเพ็ญ.docx 61 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวาน_ วราพร.docx 44 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
การพัฒนากระบวนการคัดกรองและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง_สิริกร.docx 45 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
การพัฒนากระบวนการบริหารความต้องการพัสดุ_แม้นเดือน.docx 40 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระบบบริการช่องทางด่วน โรงพยาบาลนาเชือก_จันทร์แก้ว.docx 43 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:12:20
อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ_สัญญา.docx 50 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
หน้า: 1 [2] 3 4 5