โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
การพัฒนาการบันทึกข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้อง_นารีญา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก_กรรณิการ์.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบริการ_ประวินา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ออาการทรุดลงขณะรอรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก_พิชญ์ณัฐฏ์.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร.docx 39 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 28 พฤศจิกายน 2018, 17:02:05
Scoring3-4-5.pdf 63 เอกสารประกอบการบรรยาย 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51
เอกสารประกอบการบรรยาย SAR and Scoring.pdf 87 เอกสารประกอบการบรรยาย 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย_นีรชญานุตม์.docx 68 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 26 กรกฎาคม 2018, 11:40:32
HospProfileTemplate.xlsx 77 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 57 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง.pdf 59 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
New Form Unit Profile_Service Profile.doc 63 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
Template of Quality Report for CLT5.pptx 54 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
ประกาศมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4.pdf 72 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4.pdf 71 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7