โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ.docx 83 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2017, 16:53:16
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 66 แบบฟอร์ม 26 สิงหาคม 2017, 22:35:54
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 52 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 171 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
เอกสารประกอบการบรรยาย SAR and Scoring.pdf 62 เอกสารประกอบการบรรยาย 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 116 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 98 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ_สัญญา.docx 50 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง.pdf 53 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 107 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4.pdf 63 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ_กัลยารัตน์.docx 46 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 233 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
ประสบการณ์การเลิกบุหรี่_ดวงใจ.docx 37 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
ประกาศมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4.pdf 58 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
หน้า: [1] 2 3 ... 5