โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 8
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ.docx 130 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2017, 16:53:16
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 112 แบบฟอร์ม 26 สิงหาคม 2017, 22:35:54
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 98 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 267 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
เอกสารประกอบการบรรยาย SAR and Scoring.pdf 151 เอกสารประกอบการบรรยาย 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 162 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 199 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ_สัญญา.docx 127 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง.pdf 91 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการประเมินและรับรอง.pdf 11 มาตรฐาน ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2020, 11:50:00
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 138 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4.pdf 118 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย.pdf 9 มาตรฐาน ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2020, 11:50:00
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบริการ_ประวินา.docx 58 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2019, 10:26:50
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ_กัลยารัตน์.docx 100 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
หน้า: [1] 2 3 ... 8