โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ.docx 86 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2017, 16:53:16
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 57 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
แบบฟอร์มเวชระเบียน.doc 69 แบบฟอร์ม 26 สิงหาคม 2017, 22:35:54
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 183 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
เอกสารประกอบการบรรยาย SAR and Scoring.pdf 86 เอกสารประกอบการบรรยาย 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 122 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 115 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ_สัญญา.docx 57 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง.pdf 59 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:57:00
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 116 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4.pdf 71 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบริการ_ประวินา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:26:50
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ_กัลยารัตน์.docx 52 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 23:20:55
ประสิทธิผลของการใช้ยา Metformin เดี่ยวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน_อินทราพร.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 245 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
หน้า: [1] 2 3 ... 7