โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 8
Filename Downloads ข้อความ Posted
การเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านม.docx 923 Re: งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 14 สิงหาคม 2017, 22:10:45
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 797 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้ป่วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับฮีโมโกบิลเอวันซี.docx 671 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
นวัตกรรมรถถังกระตุ้นพัฒนาการ_สุดาทิพย์.docx 477 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์_นิติยา.docx 406 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
SAR 2018.doc 314 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 300 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
การพัฒนากระบวนการการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.docx 270 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 267 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
Patient Safety Goals SIMPLE 2008.pdf 252 Patient Safety Goals : SIMPLE 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก.doc 248 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
_สุนิสา.docx 212 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:05:12
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 208 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 199 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยครอบครัวมีส่วนร่วม_สาวิตรี.docx 191 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:16:15
หน้า: [1] 2 3 ... 8