โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
การเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านม.docx 737 Re: งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 14 สิงหาคม 2017, 22:10:45
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 363 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 222 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
การพัฒนากระบวนการการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.docx 185 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
SAR 2018.doc 172 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 161 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก.doc 159 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์_นิติยา.docx 144 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
Patient Safety Goals SIMPLE 2008.pdf 142 Patient Safety Goals : SIMPLE 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 115 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 108 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
HAOverallScoring2010 Ver4.pdf 97 HA Overall Scoring 2010 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 95 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
การประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 95 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 90 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
หน้า: [1] 2 3 ... 5