โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
การเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านม.docx 785 Re: งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 14 สิงหาคม 2017, 22:10:45
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 476 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
SAR 2018.doc 251 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 245 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์_นิติยา.docx 225 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
การพัฒนากระบวนการการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.docx 214 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 183 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
Patient Safety Goals SIMPLE 2008.pdf 180 Patient Safety Goals : SIMPLE 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก.doc 177 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 130 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 122 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 116 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 115 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
HAOverallScoring2010 Ver4.pdf 112 HA Overall Scoring 2010 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08
การประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 111 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
หน้า: [1] 2 3 ... 7