โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
การเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมและอาการปวดคัดตึงเต้านม.docx 756 Re: งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 14 สิงหาคม 2017, 22:10:45
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 398 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ.docx 233 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
SAR 2018.doc 217 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 27 มิถุนายน 2018, 12:54:42
การพัฒนากระบวนการการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.docx 194 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 171 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์_นิติยา.docx 168 ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2018, 22:09:27
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก.doc 166 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
Patient Safety Goals SIMPLE 2008.pdf 162 Patient Safety Goals : SIMPLE 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 123 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 116 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ.pdf 107 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 26 สิงหาคม 2017, 19:59:45
HAOverallScoring2010 Ver4.pdf 106 HA Overall Scoring 2010 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08
การประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 104 งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 9 สิงหาคม 2017, 22:34:39
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 98 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
หน้า: [1] 2 3 ... 5