โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 2561

5
การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาเชือก

6
การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

7
ผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

8
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2562 วันที่ 7 ก.กพ.62

9
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

10
คู่มือ (ต่อ)

11
คู่มือ (ต่อ)

13
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน

14
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

15
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

หน้า: [1] 2 3 ... 10