โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบมีนาคม 2562

2
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4
สขร.1เดือนมิถุนายน 2562
สขร1.เดือนกรกฎาคม 2562

5
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 2561

9
การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาเชือก

10
การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

11
ผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2562 วันที่ 7 ก.กพ.62

13
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

14
คู่มือ (ต่อ)

15
คู่มือ (ต่อ)

หน้า: [1] 2 3 ... 10