โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 6
Filename Downloads ข้อความ Posted
59แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.doc 150 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 9 สิงหาคม 2016, 21:24:30
2016-05-25-002.zip 152 คู่มือประเมินผล KPIs ปี 2559 9 สิงหาคม 2016, 21:27:15
CQI เรื่อง การลดอุบัติการณ์ปวดแผลถอนฟันของผู้ป่วย.docx 1210 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง MOU นมแม่ในครอบครัวเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 184 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดย ทีมสหวิชาชีพ และครอบครัวมีส่วนร่วม.docx 530 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis ในโรงพยาบาลนาเชือก.docx 7671 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การพัฒนาการดูแลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 24 ชม..docx 2649 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การพัฒนาการบริการงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 1797 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
R2R เรื่อง การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 3122 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.docx 951 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพโรงพยาบาลนาเชือก.docx 4987 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 1546 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
R2R เรื่อง การลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจ CBC ของผู้ป่วยนอก (OPD).docx 1900 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
R2R เรื่อง การศึกษางานในระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 227 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
R2R เรื่อง ขอรับเลขแจ้งอุบัติเหตุจากรถ.docx 235 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
หน้า: [1] 2 3 ... 6