โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 6
Filename Downloads ข้อความ Posted
R2R เรื่อง การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis ในโรงพยาบาลนาเชือก.docx 8164 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพโรงพยาบาลนาเชือก.docx 5851 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
ICD10TM for PCU เล่ม3.pdf 5628 ICD10TM สำหรับ PCU 19 พฤษภาคม 2017, 10:50:41
นวัตกรรม มหัศจรรย์เมล็ดแต้แก้ปัญหานิ้วล็อค.docx 4022 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
R2R เรื่อง การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 3554 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
นวัตกรรม เวียนหัดเดิน.docx 3329 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
R2R เรื่อง การพัฒนาการดูแลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 24 ชม..docx 2963 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจ CBC ของผู้ป่วยนอก (OPD).docx 2952 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
R2R เรื่อง การพัฒนาการบริการงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 2745 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
นวัตกรรม “เตือนด้วยบัตรนัดไม่หลุด”.docx 2676 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
งานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ที่มีต่อภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 2489 งานวิจัย 9 สิงหาคม 2016, 21:46:44
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 1740 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
CQI เรื่อง การลดอุบัติการณ์ปวดแผลถอนฟันของผู้ป่วย.docx 1454 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง ลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมเปื้อนสารคัดหลั่งทิ่มตำของบุคลากรตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 1229 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.docx 1076 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
หน้า: [1] 2 3 ... 6