โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 6
Filename Downloads ข้อความ Posted
R2R เรื่อง การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis ในโรงพยาบาลนาเชือก.docx 7869 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพโรงพยาบาลนาเชือก.docx 5335 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
ICD10TM for PCU เล่ม3.pdf 3899 ICD10TM สำหรับ PCU 19 พฤษภาคม 2017, 10:50:41
นวัตกรรม มหัศจรรย์เมล็ดแต้แก้ปัญหานิ้วล็อค.docx 3612 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
R2R เรื่อง การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 3334 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
นวัตกรรม เวียนหัดเดิน.docx 3150 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
R2R เรื่อง การพัฒนาการดูแลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 24 ชม..docx 2772 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง การลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจ CBC ของผู้ป่วยนอก (OPD).docx 2577 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
นวัตกรรม “เตือนด้วยบัตรนัดไม่หลุด”.docx 2474 นวัตกรรม 9 สิงหาคม 2016, 21:47:14
R2R เรื่อง การพัฒนาการบริการงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก.docx 2335 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
งานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ที่มีต่อภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 2316 งานวิจัย 9 สิงหาคม 2016, 21:46:44
มาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 60.docx 2267 มาตรฐานการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 60 4 กรกฎาคม 2017, 16:18:49
R2R เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.docx 1635 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:44:36
CQI เรื่อง การลดอุบัติการณ์ปวดแผลถอนฟันของผู้ป่วย.docx 1325 CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:42:37
R2R เรื่อง ลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมเปื้อนสารคัดหลั่งทิ่มตำของบุคลากรตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.docx 1097 Re: CQI 9 สิงหาคม 2016, 21:45:30
หน้า: [1] 2 3 ... 6