โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2562 วันที่ 7 ก.กพ.62

2
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

3
คู่มือ (ต่อ)

4
คู่มือ (ต่อ)

6
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน

7
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

8
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

9
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

10
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ขออนุญาตเผยแพร่

11
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

12
ITA / การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 17:48:19 »
การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส

13
ITA / เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 16:55:15 »
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

14
ITA / การอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 16:16:54 »
การอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

15
ITA / การวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 16:15:56 »
การวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

หน้า: [1] 2 3 ... 9