โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แม้นเดือน ทบด้าน

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
งานพัสดุ / แบบแจ้งขอความเห็นชอบ
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2019, 09:38:45 »
แบบแจ้งขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง

2
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ปี 2562

3
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ

4
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤษภาคม 2562

5
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2562

7
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน เมษายน  2562

8
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562

9
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เดือน ม.ค.62

11
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เดือน  มีนาคม 2562

12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2562

13
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รายการ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

14
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มกราคม 2562


15
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ธันวาคม 2561

หน้า: [1] 2 3 ... 6