โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 4
1
คู่มือ รพ.สต. ติดดาว 2561

2
กรณีที่จะใช้เอกสารแนบเบิกขอให้สำเนาเอกสารดังนี้

1)แผนฯ
2)สำเนาหนังสือนำส่ง(2ฉบับ)และ
3)ใบสรุปแผนฯที่นายแพทย์สสจ.ลงนาม

3
แบบฟอร์มจัดทำ สรุป รายงานแผนฯปี6

4
อัตราค่าใช้จ่ายในแผนปี 2561

5
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / KPI Template 2561
« เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 12:31:44 »
KPI Template 2561

7
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

8
งานพัฒนาคุณภาพ / CQI ปีงบประมาณ 2560
« เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 16:02:22 »
CQI ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 เรื่อง

9
มาตรฐานการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 60

10
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ICD10TM สำหรับ PCU
« เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 10:50:41 »
ICD10 TM สำหรับรพ.สต.

11
เภสัชกรรมชุมชน / ใบเบิกวัคซีน ว.31 ปี60
« เมื่อ: 27 เมษายน 2017, 14:35:01 »
ใบเบิกวัคซีน ว.31 ปี60

12
แบบฟอร์มเบิกยา รพ.สต.ปี 60

13
กรอบบัญชียา ของ รพ.สต. ในเขตอำเภอนาเชือก

14
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนางานวิจัยสาธารณสุขโดย ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า

15
แบบรายงานKPIs60_ปรับปรุง01กพ60

หน้า: [1] 2 3 4