โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2
1
มาตรฐาน ปรับปรุงล่าสุด ค่ะ

2
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

3
ผลงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนาเชือก ลำดับที่ 1-5

4
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

5
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 1-5

6
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ หน่วยงานโรงพยาบาลนาเชือก

7
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับ รพ.สต.

8
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 2560

9
งานพัฒนาคุณภาพ / ประชาสัมพันธ์
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13 »
การเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล โดยที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และทีมพี่เลี้ยงเครือข่าย

10
1) SPA & Self Enquiry Part I
2) SPA Part II (Developing)
3) SPA & Self Enquiry Part III

11
1) การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ โดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม และนาวาอากาศโทหญิง
ภัคภร โลจนะวงศกร

12
Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

13
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011

14
งานพัฒนาคุณภาพ / HA Overall Scoring 2010
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08 »
การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท

15
งานพัฒนาคุณภาพ / Patient Safety Goals : SIMPLE
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17 »
Patient Safety Goals : SIMPLE

หน้า: [1] 2