โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2 3 4
1
ดาวน์โหลดทั่วไป / การอัพโหลดข้อมูล
« เมื่อ: 13 มีนาคม 2019, 14:32:48 »
การอัพโหลดข้อมูล

2
ใบเบิกยากลุ่มวิตามินตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและให้นมบุตรเด็ก

3
แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ2562

6
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

7
เอกสารการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2562 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP) ปีงบประมาณ 2562
1.ไฟล์เอกสารทั้งหมด Zip ไฟล์เดียวสำหรับดาวน์โหลด https://goo.gl/EKdBa5
2.รูปแบบเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพมหาสารคาม ปี 2562-2564 https://goo.gl/96PKVh
3.EBOOK https://goo.gl/Wg9y7K

8
คู่มือ รพ.สต. ติดดาว 2561

9
กรณีที่จะใช้เอกสารแนบเบิกขอให้สำเนาเอกสารดังนี้

1)แผนฯ
2)สำเนาหนังสือนำส่ง(2ฉบับ)และ
3)ใบสรุปแผนฯที่นายแพทย์สสจ.ลงนาม

10
แบบฟอร์มจัดทำ สรุป รายงานแผนฯปี6

11
อัตราค่าใช้จ่ายในแผนปี 2561

12
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / KPI Template 2561
« เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 12:31:44 »
KPI Template 2561

14
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

15
งานพัฒนาคุณภาพ / CQI ปีงบประมาณ 2560
« เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 16:02:22 »
CQI ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 เรื่อง

หน้า: [1] 2 3 4