โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - บรรหาร สิทธิจันทร์

หน้า: [1] 2 3
1
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตน.นักวิชาการสาธารณสุข

2
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบผช.แพทย์แผนไทย

3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการสาธารณสุข

4
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผช.แพทย์แผนไทย

5
ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือก ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

6
แบบประเมินการปฏิบัติราชการของ ขรก,ลจป,พรก,พกส,ลจช

7
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง ผช.แพทยืแผนไทย นวก.สาธารณสุข

8
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตน.นักกายภาพบำบัด  นักโภชนาการ

9
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 5 สิงหาคม 62

10
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือกลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

11
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

12
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 2562

14
โรงพยาบาลขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือก ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562  จากประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ขอเลื่อนเป็นที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 14.30 น. 


15
รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ2562

หน้า: [1] 2 3