โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - บรรหาร สิทธิจันทร์

หน้า: [1] 2
1
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 2562

4
โรงพยาบาลขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือก ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562  จากประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ขอเลื่อนเป็นที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 14.30 น. 


5
รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ2562

6
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วราว(รายวัน)ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม2562

7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลนาเชือกลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

8
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานบริการ,ผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

9
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)นักายภาพบำบัด

10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย(รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา นายช่างเทคนิค(รายวัน) จำนวน 1  อัตรา

11
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

13
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค

14
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

15
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ นักกายภาพบำบัด,นายช่างเทคนิค

หน้า: [1] 2