โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2
1
งานพัฒนาคุณภาพ / ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
« เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2018, 17:02:05 »
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

2
งานพัฒนาคุณภาพ / เอกสารประกอบการบรรยาย
« เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2018, 14:20:51 »
เอกสารประกอบการบรรยาย

3
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 31

4
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

5
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

6
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 26-30

7

ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 21-25

8
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 16-20

9
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 11-15

10
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 6-10

11
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 1-5

12
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ มีผลบังคับใช้ในการเยี่ยมประเมินสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยเป็นการปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๓ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในแนวคิดและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพและการเสริมสร้างความปลอดภัยในงานบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงค่ะ

13
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ หน่วยงานโรงพยาบาลนาเชือก

14
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับ รพ.สต.

15
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 2560

หน้า: [1] 2