โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - m.duan

หน้า: [1] 2 3 4
1
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

2
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%)

3
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61

4
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ 2561

5
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561(70%) สำหรับโรงพยาบาลนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

6
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ รายการ  เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม  ขนาด 125 ปอนด์  จำนวน 1 เครื่อง  และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซม รพ.สต. 3 แห่ง

7
งานพัสดุ / คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
« เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2018, 14:14:40 »
คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน

8
คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

9
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

10
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

11
งานพัสดุ / แจ้งความต้องการ
« เมื่อ: 29 มกราคม 2018, 16:28:21 »
ใบแจ้งความต้องการ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23  มกราคม 2561 เป็นต้นไป

12
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561 และสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)

13
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561  และขออนุมัติเผยแพ่บนห้าเว็บไซต์โรงพยาบาลนาเชือก

14
ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาเชือก

15
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ 2561 (70%) สำหรับโรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

หน้า: [1] 2 3 4