โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - m.duan

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รายการ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

3
งานพัสดุ / ประกาศ
« เมื่อ: 21 มกราคม 2019, 16:08:43 »
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มกราคม 2562

ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลนาเชือก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษความร้อน จำนวน ๒๐๐ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดรีม-ธีม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒

ทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ 
(นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

5
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ธันวาคม 2561

6
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤศจิกายน 2561

7
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ตุลาคม 2561

10
งานพัสดุ / ราคากลาง ครุภัณฑ์
« เมื่อ: 20 กันยายน 2018, 14:36:43 »
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์

11
ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายกลางซักฟอก รพ.สต.สำโรง

12
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ

13
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.2561

14
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวงทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

15
สัญญาซื้อขาย เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อย 125 ปอนด์

หน้า: [1] 2 3 ... 5