โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - m.duan

หน้า: [1] 2 3 4
1
งานพัสดุ / ประกาศผล
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2018, 11:53:48 »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เครื่งองซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์  และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลานจอดรถ พื้นที่ใช้สอย 1,462 ตร.ม.

3
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ใช้สอย ๑,๔๖๒ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

5
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%)

6
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ 2561

8
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561(70%) สำหรับโรงพยาบาลนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม, คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000BTU

9
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ รายการ  เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม  ขนาด 125 ปอนด์  จำนวน 1 เครื่อง  และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซม รพ.สต. 3 แห่ง ราคากลางลานจอดรถ

10
งานพัสดุ / คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
« เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2018, 14:14:40 »
คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน

11
คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

12
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

13
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบแจ้งความต้องการ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23  มกราคม 2561 เป็นต้นไป

15
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561 และสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)

หน้า: [1] 2 3 4