โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 8
Filename Downloads ข้อความ Posted
16 การพัฒนารูปแบบการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย.pdf 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:38:57
17 การพัฒนาระบบการประเมินอาการผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ _ กนกวรรณ.docx 1 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:38:57
18 การพัฒนาการบันทึกข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้อง_นารีญา.pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:38:57
19 การพัฒนากระบวนการคัดกรองและคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดติดไหล่_อำไพ.pdf 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:38:57
20 ผลทันทีของการฝึกกล้ามเนื้อบ่าด้วยแรงต้านระดับปานกลางในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่า.pdf 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:38:57
11รูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ออาการทรุดลงขณะรอรับการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก_พิชญ์ณัฐฏ์.pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:35:18
12 เยลลี่สมุนไพรห่างไกลบุหรี่.pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:35:18
13 การเปรียบเทียบค่าฮีมาโตคริตที่ตรวจจากเครื่องปั่น Centrifuge และจากเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ .pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:35:18
14 รูปแบบการดูแลและเฝ้าระวังภาวะช็อคจากการเสียเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบในภาวะฉุกเฉิน.pdf 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:35:18
15 รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี_สุดาทิพย์.pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:35:18
6 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกภายใต้บริบท_อมรรัตน์.doc 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:34:16
7 พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด_ ประวินา.docx 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:34:16
8 การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด_ยุธิดา.pdf 2 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:34:16
9 ประสิทธิผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข่าด้วยตั่งเหยียดต่อการบรรเทาอาการปวดข้อเข่าของภาวะเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ_ศุภนิดา.docx 1 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:34:16
10 นวัตกรรม ตั่งเหยียด 25 องศา พิชิตเข่าเสื่อม.pdf 3 Re: ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2019, 18:34:16
หน้า: [1] 2 3 ... 8