โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯสำหรับหน่วยงานรพ.นาเชือก.xlsx 51 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ. 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
เวชภัณฑ์มิใช่ยา-ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ.xlsx 43 แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต. 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ.docx 30 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2017, 16:53:16
เยี่ยมสำรวจ 11 กันยายน 2560.pdf 34 ประชาสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13
SPA Part II (Developing).pdf 33 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
SPA & Self Enquiry Part III.pdf 28 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
SPA & Self Enquiry Part I.pdf 29 SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 28 สิงหาคม 2017, 23:47:30
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ.pdf 37 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 27 สิงหาคม 2017, 22:00:03
HAI Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.pdf 32 Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 27 สิงหาคม 2017, 21:55:42
HA Scoring Guideline 2011 v4_101013.pdf 30 คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 27 สิงหาคม 2017, 20:59:31
HAOverallScoring2010 Ver4.pdf 35 HA Overall Scoring 2010 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08
Patient Safety Goals SIMPLE 2008.pdf 39 Patient Safety Goals : SIMPLE 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17
SPA in Action Part II.pdf 27 คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action 27 สิงหาคม 2017, 19:54:57
SPA in Action Part III.pdf 34 คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action 27 สิงหาคม 2017, 19:54:57
SPA in Action Part I.pdf 36 คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action 27 สิงหาคม 2017, 19:54:57
หน้า: [1] 2