โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1] 2 3 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4.pdf 0 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA วันนี้ เวลา 10:48:54
HA Standards Implementation Manual คู่มือการใช้มาตรฐาน HA.pdf 0 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA วันนี้ เวลา 10:48:54
SPA in Action Part I.pdf 0 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA วันนี้ เวลา 10:48:54
SPA in Action Part II.pdf 0 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA วันนี้ เวลา 10:48:54
SPA in Action Part III.pdf 0 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA วันนี้ เวลา 10:48:54
การพัฒนากระบวนการจัดการหนี้สินเพื่อความสำเร็จในการชำระหนี้สินของโรงพยาบาลนาเชือก_พวงเพชร์.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:34:11
การพัฒนาระบบการติดตามผลการตรวจ Thyriod function test_นัยน์รมณ.doc 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:34:11
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทาน_ขวัญชนก.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:34:11
การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจก่อนการส่งต่อ ในตึกผู้ป่วยในภายใต้บริบทโรงพยาบาลนาเชือก_กนกวรรณ.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:34:11
ประสิทธิผลของการใช้ยา Metformin เดี่ยวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน_อินทราพร.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง_ปวีณา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
การพัฒนากระบวนการให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วย DM Uncontrolled_สุนิศา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
การพัฒนากระบวนการทำความสะอาดผ้าเปื้อนของแผนกซักฟอก_อารี.doc 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนาเชือก_ศุภนิดา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:30:09
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด_ยุธิดา.docx 0 CQI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา 10:26:50
หน้า: [1] 2 3 ... 7