โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 30
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนเงินบำรุง2563.pdf 21 แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563 26 เมษายน 2020, 14:11:27
แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf 5 EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 10 เมษายน 2020, 17:48:16
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf 9 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 19 มีนาคม 2020, 17:09:52
eb19 รูปกิจกรรม.pdf 17 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 18 มีนาคม 2020, 21:15:12
EB19การดำเนินงานชมรม STRONG.pdf 8 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 18 มีนาคม 2020, 21:15:12
ภาพกิจกรรมจิตอาสา BIG CLEANING WEEK.pdf 13 EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 18 มีนาคม 2020, 19:41:31
คู่มือการปฏฺิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 21 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 18 มีนาคม 2020, 15:17:42
เผยแพร่แผนบค่าเสื่อมฯ ปี 63.pdf 13 Re: EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มีนาคม 2020, 16:58:46
เงินบำรุง.pdf 13 Re: EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มีนาคม 2020, 16:58:46
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ .pdf 12 Re: EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มีนาคม 2020, 16:58:46
EB2สรุปรายงานรายไตรมาส.pdf 7 Re: EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มีนาคม 2020, 16:58:46
2 print screen.pdf 6 EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มีนาคม 2020, 20:37:35
6. ระบบตอบสนองของ รพ.นาเชือก.pdf 11 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 16 มีนาคม 2020, 18:13:51
7. รายงานสรุปผลร้องเรียน.pdf 14 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 16 มีนาคม 2020, 18:13:51
8แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf 25 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 16 มีนาคม 2020, 18:13:51
หน้า: [1] 2 3 ... 30