โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 19
Filename Downloads ข้อความ Posted
รูปประชุมประจำเดือน 7กพ62.pdf 2 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือ,พรบ.,มาตรการ) 2 เมษายน 2019, 09:56:42
ขออนุมัติจัดประชุม ขอเชิญประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม.pdf 3 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือ,พรบ.,มาตรการ) 2 เมษายน 2019, 09:56:42
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf 4 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1 เมษายน 2019, 20:03:08
8คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข84-91.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
9คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข92-101.pdf 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
รายงานการประชุมชี้แจง.pdf 5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
คำสั่ง.pdf 7 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
แจ้งเวียน.pdf 6 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
5คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข48-59.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:31:24
6คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข60-72.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:31:24
7คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข73-83.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:31:24
คู่มือLTCรพ.นาเชือก.pdf 5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:29:53
1คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข1-13.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:29:53
2คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข14-25.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:29:53
3คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข26-35.pdf 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:29:53
หน้า: [1] 2 3 ... 19