โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 20
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประเมินผล.pdf 5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 24 มิถุนายน 2019, 15:36:51
รายงาน สขร.1 พฤษภาคม 2562.pdf 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:07:14
รายงาน สขร.1 เมษายน 2562.pdf 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:06:06
รายงาน สขร.1 มีนาคม 2562.pdf 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:05:22
รายงานข้อร้องเรียน.pdf 6 การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาเชือก 24 มิถุนายน 2019, 14:59:37
รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2562.pdf 3 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 24 มิถุนายน 2019, 14:57:54
รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯปี2562.pdf 5 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 21 มิถุนายน 2019, 14:38:28
รูปประชุมประจำเดือน 7กพ62.pdf 16 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือ,พรบ.,มาตรการ) 2 เมษายน 2019, 09:56:42
ขออนุมัติจัดประชุม ขอเชิญประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม.pdf 13 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือ,พรบ.,มาตรการ) 2 เมษายน 2019, 09:56:42
ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf 15 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1 เมษายน 2019, 20:03:08
8คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข84-91.pdf 11 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
9คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข92-101.pdf 11 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
รายงานการประชุมชี้แจง.pdf 23 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
คำสั่ง.pdf 18 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
แจ้งเวียน.pdf 16 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน 31 มีนาคม 2019, 18:32:18
หน้า: [1] 2 3 ... 20