โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 6
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก.pdf 19 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2 เมษายน 2018, 13:48:55
รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อน.pdf 18 รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 28 มีนาคม 2018, 20:17:31
EB10(1) วิเคราะห์แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 2560.pdf 28 วิเคราะห์แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 2560 28 มีนาคม 2018, 10:08:05
EB9(3) สรุปประชุมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561.pdf 21 สรุปประชุมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561 28 มีนาคม 2018, 10:07:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf 19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2018, 14:09:31
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf 130 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 13 มีนาคม 2018, 16:40:38
แผนเงินบำรุง รพ.นาเชือก 2561.pdf 30 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2561 7 มีนาคม 2018, 09:36:30
แผนงานโครงการอบรมป้องกันปราบปรามทุจริต.pdf 40 แผนงานอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต 12 กุมภาพันธ์ 2018, 00:48:06
แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน.pdf 75 แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 12 กุมภาพันธ์ 2018, 00:19:35
แนวทางปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข.pdf 33 แนวทางจรรณยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข 9 กุมภาพันธ์ 2018, 10:52:06
กฎกระทรวง.pdf 31 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 9 กุมภาพันธ์ 2018, 09:11:40
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf 21 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 9 กุมภาพันธ์ 2018, 00:11:55
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม.pdf 21 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 9 กุมภาพันธ์ 2018, 00:11:55
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf 21 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 9 กุมภาพันธ์ 2018, 00:11:55
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการสารปนเปื้อน.pdf 31 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการสารปนเปื้อน 9 กุมภาพันธ์ 2018, 00:08:40
หน้า: [1] 2 3 ... 6