โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 20
Filename Downloads ข้อความ Posted
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562-หน้า-19-27.pdf 4 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 13:42:42
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562-หน้า-28-38.pdf 4 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 13:42:42
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562-หน้า-1-6.pdf 5 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 13:29:03
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562-หน้า-7-12.pdf 3 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 13:29:03
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562 13-18.pdf 3 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 13:29:03
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562-หน้า-1-6.pdf 3 Re: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 สิงหาคม 2019, 12:35:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมิ.ย. ก.ค.62.xlsx 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 30 สิงหาคม 2019, 11:55:58
ประเมินผล.pdf 10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 24 มิถุนายน 2019, 15:36:51
รายงาน สขร.1 พฤษภาคม 2562.pdf 7 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:07:14
รายงาน สขร.1 เมษายน 2562.pdf 8 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:06:06
รายงาน สขร.1 มีนาคม 2562.pdf 8 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24 มิถุนายน 2019, 15:05:22
รายงานข้อร้องเรียน.pdf 11 การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาเชือก 24 มิถุนายน 2019, 14:59:37
รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2562.pdf 7 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 24 มิถุนายน 2019, 14:57:54
รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯปี2562.pdf 22 การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 21 มิถุนายน 2019, 14:38:28
รูปประชุมประจำเดือน 7กพ62.pdf 19 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือ,พรบ.,มาตรการ) 2 เมษายน 2019, 09:56:42
หน้า: [1] 2 3 ... 20