โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - m.duan

หน้า: [1] 2 3 4
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf 13 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 เมษายน 2018, 15:07:04
201803261116.pdf 25 เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%) 26 มีนาคม 2018, 11:37:35
201803261040-1.pdf 11 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61 26 มีนาคม 2018, 11:28:09
แผนเงินบำรุง ปี 2561.pdf 36 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ 2561 7 มีนาคม 2018, 11:44:48
201803021549.pdf 24 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2561(70%) 2 มีนาคม 2018, 16:26:28
201802131605.pdf 29 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) และราคากลางสิ่งก่อสร้าง 13 กุมภาพันธ์ 2018, 16:30:11
201803021601.pdf 26 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) และราคากลางสิ่งก่อสร้าง 13 กุมภาพันธ์ 2018, 16:30:11
201803021102.pdf 24 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) และราคากลางสิ่งก่อสร้าง 13 กุมภาพันธ์ 2018, 16:30:11
คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน.pdf 23 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน 8 กุมภาพันธ์ 2018, 14:14:40
201802081350.pdf 23 คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 8 กุมภาพันธ์ 2018, 14:11:43
201801311320.pdf 23 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 31 มกราคม 2018, 13:53:27
201801311320-1.pdf 22 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 31 มกราคม 2018, 13:51:50
ใบแจ้งความต้องการ.dot 30 แจ้งความต้องการ 29 มกราคม 2018, 16:28:21
1463.pdf 46 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ธันวาคม 2017, 14:29:15
1462.pdf 36 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ธันวาคม 2017, 14:27:53
หน้า: [1] 2 3 4