โรงพยาบาลนาเชือก

หน่วยงาน => งานพัสดุ => ข้อความที่เริ่มโดย: แม้นเดือน ทบด้าน ที่ 8 พฤษภาคม 2019, 10:58:06

หัวข้อ: คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: แม้นเดือน ทบด้าน ที่ 8 พฤษภาคม 2019, 10:58:06
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ