โรงพยาบาลนาเชือก

หน่วยงาน => งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 26 ตุลาคม 2018, 14:50:44

หัวข้อ: เอกสารการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 26 ตุลาคม 2018, 14:50:44
เอกสารการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2562 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP) ปีงบประมาณ 2562
1.ไฟล์เอกสารทั้งหมด Zip ไฟล์เดียวสำหรับดาวน์โหลด https://goo.gl/EKdBa5 (https://goo.gl/EKdBa5)
2.รูปแบบเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพมหาสารคาม ปี 2562-2564 https://goo.gl/96PKVh (https://goo.gl/96PKVh)
3.EBOOK https://goo.gl/Wg9y7K (https://goo.gl/Wg9y7K)