โรงพยาบาลนาเชือก

หน่วยงาน => เภสัชกรรมชุมชน => ข้อความที่เริ่มโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05

หัวข้อ: แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.
เริ่มหัวข้อโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2017, 15:28:05
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ หน่วยงานโรงพยาบาลนาเชือก