โรงพยาบาลนาเชือก

หน่วยงาน => เภสัชกรรมชุมชน => ข้อความที่เริ่มโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20

หัวข้อ: แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ รพ.สต.
เริ่มหัวข้อโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2017, 15:15:20
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับ รพ.สต.