โรงพยาบาลนาเชือก

หน่วยงาน => งานพัฒนาคุณภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08

หัวข้อ: HA Overall Scoring 2010
เริ่มหัวข้อโดย: วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ ที่ 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08
การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท