หัวข้อ
อ่าน
ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลนาเชือก โดย วุฒิชัย วันสา
19
แบบประเมินการปฏิบัติราชการของ ขรก,ลจป,พรก,พกส,ลจช โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
102
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ผช.แพทย์แผนไทย นวก.สาธารณสุข โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
131
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
115
อัตราค่าใช้จ่ายในการทำแผนงานปี 63 โดย วุฒิชัย วันสา
124
เอกสารประกอบการเบิกเงินประเภทต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2563 (1) โดย วุฒิชัย วันสา
117
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปี62 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ 2562 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
120
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปีงบประมาณ 2562 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
130
ประกาศรายชื่อผู้มีสิืทธิสอบตามประกาศลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 2562 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
192
อ่านทั้งหมด