หัวข้อ
อ่าน
เอกสารประกอบการเบิกปี 64 โดย วุฒิชัย วันสา
13
อัตราการเบิกคชจ.ปี64 โดย วุฒิชัย วันสา
14
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตน.พยาบาลวิชาชีพ โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
201
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
179
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
165
แบบฟอร์มประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
136
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
143
รายงานการควบคุมภายใน โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
183
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกกจ้างชั่วคราว ปี2563 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
173
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี63 โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
200
อ่านทั้งหมด