หัวข้อ
อ่าน
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ โดย m.duan
54
ประกาศสผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.2561 โดย m.duan
43
ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ โดย m.duan
38
สัญญาซื้อขาย เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม โดย m.duan
31
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ค.2561 โดย m.duan
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดย m.duan
84
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ โดย m.duan
93
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดย m.duan
149
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%) โดย m.duan
175
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61 โดย m.duan
155
อ่านทั้งหมด