หัวข้อ
อ่าน
ราคากลาง ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 รายการ โดย แม้นเดือน ทบด้าน
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนึคอนกรีตเสริมเหล็กก(ไม่ร โดย แม้นเดือน ทบด้าน
60
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้่า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โดย แม้นเดือน ทบด้าน
81
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดย แม้นเดือน ทบด้าน
84
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดย แม้นเดือน ทบด้าน
81
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ โดย แม้นเดือน ทบด้าน
100
ราคากลางปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.เขวาไร่ โดย แม้นเดือน ทบด้าน
89
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย แม้นเดือน ทบด้าน
240
เผยแพร่แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก โดย แม้นเดือน ทบด้าน
211
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง โดย แม้นเดือน ทบด้าน
196
อ่านทั้งหมด