หัวข้อ
อ่าน
ประกาศผล โดย m.duan
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดย m.duan
44
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ โดย m.duan
45
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดย m.duan
98
เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10%) โดย m.duan
117
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561(70%) 26 มี.ค.61 โดย m.duan
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย m.duan
200
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2561(70%) ,คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ โดย m.duan
193
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) และราคากลางสิ่งก่อสร้าง โดย m.duan
245
คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน โดย m.duan
250
อ่านทั้งหมด