หัวข้อ
อ่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2561(10%) โดย m.duan
15
คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน โดย m.duan
19
คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โดย m.duan
22
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า โดย m.duan
25
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดย m.duan
27
แจ้งความต้องการ โดย m.duan
41
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย m.duan
90
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย m.duan
97
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบสรุปผลการดำเนินเงนฯ(แบบ สขร.1) โดย m.duan
97
เผยแพรแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ โดย m.duan
90
อ่านทั้งหมด