หัวข้อ
อ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
413
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
561
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
297
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
647
ประชาสัมพันธ์ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
588
SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
636
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
619
Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
752
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
732
HA Overall Scoring 2010 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
622
   
อ่านทั้งหมด