หัวข้อ
อ่าน
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
138
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
77
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
96
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
412
ประชาสัมพันธ์ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
413
SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
442
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
427
Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
503
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
499
HA Overall Scoring 2010 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
439
   
อ่านทั้งหมด