หัวข้อ
อ่าน
เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
158
2 เมษายน 2018, 13:48:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
177
27 มีนาคม 2018, 14:09:31
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
519
13 มีนาคม 2018, 16:40:38
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลจช. โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
461
9 พฤศจิกายน 2017, 09:01:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
425
3 พฤศจิกายน 2017, 10:14:10
อ่านทั้งหมด