หัวข้อ
อ่าน
เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(ลูกจ้างชั่วคราว) ตน.นวก.สธ. โดย วุฒิชัย วันสา
65
29 พฤศจิกายน 2021, 09:59:14
ประกาศรัรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดย วุฒิชัย วันสา
75
23 พฤศจิกายน 2021, 13:45:01
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วุฒิชัย วันสา
135
11 พฤศจิกายน 2021, 11:42:56
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยเงินบำรุง โดย วุฒิชัย วันสา
112
30 กันยายน 2021, 16:13:35
ประกาศรัรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบในการสอบ โดย วุฒิชัย วันสา
90
29 กันยายน 2021, 14:46:35
อ่านทั้งหมด