หัวข้อ
อ่าน
เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลจช. โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
138
9 พฤศจิกายน 2017, 09:01:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
123
3 พฤศจิกายน 2017, 10:14:10
ประกาศฯขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
139
20 ตุลาคม 2017, 11:28:12
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
155
4 ตุลาคม 2017, 15:58:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โดย อุทัยวรรณ ทุมพร
251
30 มิถุนายน 2017, 09:22:15
อ่านทั้งหมด