หัวข้อ
อ่าน
เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
88
25 กรกฎาคม 2019, 14:35:16
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วราว(รายวัน) โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
106
17 มิถุนายน 2019, 11:35:12
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย(รายเดือน)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(รายวัน) โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
143
17 เมษายน 2019, 09:13:53
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็ยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(นักวิชาการสาธารณสุข) โดย วุฒิชัย วันสา
219
22 กุมภาพันธ์ 2019, 16:07:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดย บรรหาร สิทธิจันทร์
208
18 กุมภาพันธ์ 2019, 16:32:28
อ่านทั้งหมด